Wszystkie dane osobowe, wysłane za pośrednictwem powyższego formularza, przetwarzamy wyłącznie w celu ustalenia i realizacji usługi. Nie udostępniamy nikomu Twoich danych, ani ich nie magazynujemy. Wszelkie dane osobowe w przypadku rezygnacji z usługi lub po wykonaniu zarezerwowanej usługi są bezpowrotnie usuwane.